Notowania

BRASTER: strona spółki
26.03.2020, 12:33

BRA Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 marca 2020 r. otrzymał od Pana Dariusza Karolaka – Prezesa Zarządu - zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w dniu 24 marca 2020 r.
Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty