Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

CWA Rozpoczęcie negocjacji dotyczących wdrożenia i uruchomienia platformy „eMsza” do masowych transmisji mszy wraz z dodatkowymi modułami funkcjonalnymi.

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent") informuje, iż w dniu 30 marca 2020 roku rozpoczął negocjacje z podmiotem komercyjnym z sektora technologii informatycznych i informacyjnych („Zamawiający”) (łącznie "Strony").
Celem negocjacji prowadzonych przez Strony jest określenie możliwości oraz zasad, warunków i parametrów finansowych ewentualnej współpracy polegającej na uruchomieniu przez Emitenta dla Zamawiającego dedykowanego systemu umożliwiającego obsługę masowych transmisji audiowizualnych – platformy „eMsza” do masowych transmisji mszy wraz z dodatkowymi modułami funkcjonalnymi: eOfiara, eNabożeństwo, eWspólnota. Intencją Stron jest zawarcie umowy o współpracy, która umożliwi produkcyjne uruchomienie rozwiązania oraz przeprowadzenie wspólnej akcji informacyjno-szkoleniowej związanej z uruchomioną platformą. O zawarciu prawnie wiążącej umowy lub o zakończeniu negocjacji dotyczących umowy w inny sposób, Emitent poinformuje odrębnym raportem. Zarząd Emitenta przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podejmowane działania wpisują się w strategię rozwoju Emitenta.

Inne komunikaty