Trwa ładowanie...

Notowania

ZUK Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej w ZUK "Stąporków" S.A.

Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. z siedzibą w Stąporkowie [dalej: "Emitent" lub "Spółka"], informuje, że w dniu 31 marca 2020 roku, otrzymał od Pana Wojciecha Kosińskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży i rozwoju, oświadczenie o rezygnacji z dniem 31 marca 2020 r. z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta. Zgodnie z treścią otrzymanego oświadczenia ostatnim dniem pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki będzie dzień 31 marca 2020 r.
Przyczyny rezygnacji nie zostały podane w treści otrzymanego oświadczenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Inne komunikaty