Trwa ładowanie...

Notowania

WSE Złożenie przez Inwestora wniosku do organu antymonopolowego w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie kontroli nad Spółką

Zarząd Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020, 12/2020/K oraz 14/2020 informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o złożeniu przez Gi INTERNATIONAL S.R.L., której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA („Inwestor”), wniosku do właściwego organu antymonopolowego w Rumunii, w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Inwestora kontroli nad Spółką. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora, Inwestor jest w trakcie przygotowywania kolejnego wniosku do właściwego organu antymonopolowego, który zostanie złożony w terminie późniejszym.
Uzyskanie zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie przez Inwestora kontroli nad Spółką i jej podmiotami powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji z Inwestorem, określonych w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Inwestorem w dniu 13 lutego 2020 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR _Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE . Podpisy: Iwona Szmitkowska – Prezes Zarządu Jarosław Dymitruk – Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty