Trwa ładowanie...
bDJBNhmd

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-02-26
WSE Registration of the changes in Articles of Association of the Company.
1,16
-0,86
2021-02-26
WSE Rejestracja zmiany Statutu Spółki.
1,16
-0,86
2021-02-25
WSE Conclusion of an agreement on the sale of the Issuer's subsidiaries, i.e. Work Service Czech s.r.o. and Work Service Slovakia s.r.o. to GI International SRL and agreeing the repayment terms and settling part of the loan amount received under the Financing Agreement.
1,18
+7,09
2021-02-25
WSE Zawarcie umowy sprzedaży spółek zależnych Emitenta tj. Work Service Czech s.r.o. oraz Work Service Slovakia s.r.o. do GI International SRL oraz uzgodnienie warunków spłaty i rozliczenie części kwoty pożyczki otrzymanej na podstawie Umowy Finansowania
1,18
+2,70
2021-02-19
WSE Receipt by the Issuer's attorney of information on the legal validity of the decision on the approval of the partial arrangement with the Banks adopted in the proceedings for approval of the arrangement
1,14
0,00
2021-02-19
WSE Otrzymanie przez pełnomocnika procesowego Emitenta informacji o uprawomocnieniu się układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
1,14
0,00
2021-02-10
WSE Obtaining the approval of the Issuer's Supervisory Board for the implementation of the intended sale transactions of the Issuer's subsidiaries, i.e. Work Service Czech s.r.o. and Work Service Slovakia s.r.o. to GI International SRL
1,17
-1,37
2021-02-10
WSE Uzyskanie akceptacji Rady Nadzorczej Emitenta dla realizacji zamierzonych transakcji sprzedaży spółek zależnych Emitenta tj. Work Service Czech s.r.o. oraz Work Service Slovakia s.r.o. do GI International SRL
1,17
-1,37
2021-02-10
WSE Making public of delayed confidential information concerning the Issuer's intention to pursue a transaction consisting the sale of the Issuer's subsidiaries, i.e. Work Service Czech s.r.o. and Work Service Slovakia s.r.o. to GI International SRL.
1,17
-1,37
2021-02-10
WSE Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia przez Emitenta zamiaru realizacji transakcji polegających na sprzedaży spółek zależnych Emitenta tj. Work Service Czech s.r.o. oraz Work Service Slovakia s.r.o. do GI International SRL
1,17
-1,37
2021-02-04
WSE Conclusion by the Issuer of an installment agreement with the State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons
1,12
+6,42
2021-02-04
WSE Zawarcie przez Emitenta umowy ratalnej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1,12
+6,42
2021-02-03
WSE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku - korekta
1,14
-1,75
2021-01-21
WSE Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
1,13
-1,24
2021-01-18
WSE Information on filing a lawsuit by shareholders for annulment or repealing of resolution of the general meeting and on granting a security by the court in the form of suspension of the execution of the challenged resolution.
1,17
+2,22
2021-01-18
WSE Informacja o wniesieniu przez akcjonariuszy powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia oraz o udzieleniu przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.
1,17
+2,22
2021-01-15
WSE Information on filing a lawsuit by a shareholder for annulment or repealing of resolutions of the general meeting and on granting a security by the court in the form of suspension of the execution of the challenged resolutions.
1,16
+1,21
2021-01-15
WSE Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał walnego zgromadzenia oraz o udzieleniu przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonych uchwał.
1,16
+1,21
2021-01-11
WSE Receipt by the Issuer's attorney of the legal decision on approval of the partial arrangement adopted in the proceedings for approval of the arrangement
1,28
-3,13
2021-01-11
WSE Otrzymanie przez pełnomocnika procesowego Emitenta postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu
1,28
-3,13
  • Poprzednia strona
  • z 59
  • Następna strona
bDJBNhmL