Trwa ładowanie...

Notowania

2IT Spełnienie warunków umowy inwestycyjnej zawartej przez znaczących akcjonariuszy

Zarząd Spółki 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, informuje o spełnieniu się warunków zawieszających umowy inwestycyjnej zawartej przez znaczących akcjonariuszy wraz z dniem 28 kwietnia 2020 roku.
Warunkowa umowa inwestycyjna została zawarta pomiędzy FinTech Ventures S.A. (wtedy MobiMedia Solution S.A.) (Kupujący) a DM Investments Sp. z o.o., Panią Beatą Grześkowiak, Panem Karolem Kurzawskim, Panem Dariuszem Grześkowiakiem oraz Panem Mariuszem Bławatem (Sprzedający), czyli znaczącymi akcjonariuszami Emitenta oraz Graffiti.ERP S.A. z siedzibą w poznaniu (Gwarant). Niniejsza umowa dotyczy nabycia przez Kupującego 850.000 sztuk akcji 2Intellect.com S.A. reprezentujących 38,64% kapitału zakładowego Spółki oraz 38,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta za kwotę 799.000 zł płatną przelewem bankowym. Kupujący jest zainteresowany przejęciem kontroli nad Spółką poprzez nabycie akcji od Sprzedających oraz objęcie akcji nowej emisji Spółki w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w zamian za wniesienie do Spółki wszystkich posiadanych udziałów w spółce Ell Ess IPR AB z siedzibą w Göteborgu. Zamiarem Kupującego jest, aby Spółka prowadziła działalność m.in. w zakresie rozwoju i popularyzacji programu Bingolotto w krajach z wyłączeniem Szwecji i USA, do którego prawa posiada Ell Ess IPR AB.

Inne komunikaty