Trwa ładowanie...

Notowania

2IT Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży ZCP i zamierzonej zmiany przedmiotu działalności oraz zawarcie umowy sprzedaży ZCP

Zarząd Spółki 2Intellect.com S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwałą nr 16 wyraziło zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Caffeine Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu. Zbycie ZCP nastąpi poprzez sprzedaż za wynagrodzeniem w kwocie 100.000 zł. Środki majątkowe, które wchodzą w skład zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, to:
•środki trwałe, w tym ruchomości i licencje oraz kod źródłowy oprogramowania, zawartość bazy danych stanowiącej uzupełnienie kodu oraz majątkowe prawa autorskie do całości oprogramowania INTELLECT Business Intelligence, •prawa i obowiązki wynikające z umów, których sprzedający jest stroną, •majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, w szczególności związane z domeną internetową 2intellect.com, •tajemnica przedsiębiorstwa, •księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach ZCP. Co więcej, dnia 28 kwietnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 14 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki. Nowa planowana nazwa Spółki to INTELLIGENT GAMING SOLUTIONS S.A a przedmiot działalności ma polegać m.in. na rozwoju i popularyzacji programu Bingolotto w krajach z wyłączeniem Szwecji i USA, do którego prawa posiada Ell Ess IPR AB. Jednocześnie w dniu 28 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana organów Spółki, o czym Emitent poinformował odrębnymi raportami bieżącymi EBI. W związku z wyrażeniem zgody ZWZA na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, dnia 28 kwietnia 2020 roku została również zawarta cywilnoprawna umowa sprzedaży ZCP z Caffeine Games Sp. z o.o. na wyżej wskazanych warunkach.

Inne komunikaty