Trwa ładowanie...
bDAZNrSd

Notowania

BIOGENED: strona spółki
30.04.2020, 17:22

BGD Wypowiedzenie umowy z animatorem Emitenta

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 29.04.2020 r. złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z dnia 22.02.2013 r. o podtrzymywanie płynności na rynku NewConnect GPW zawartej z Santander Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie Santander (dawniej Domem Maklerskim BZ WBK S.A.) z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
W opinii Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bDAZNrSL