Trwa ładowanie...

Notowania

ZUE: strona spółki
6.05.2020, 11:08

ZUE Aktualizacja informacji nt. współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z 17 marca 2020 roku w sprawie odstąpienia od umowy tj. złożenia oświadczenia o odstąpieniu od całej reszty niespełnionego świadczenia wynikającego z zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola - Ostrów Wielkopolski, etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola" (Umowa, Kontrakt) zawartej między ZUE S.A. (Spółka, Emitent) a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zamawiający), z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 5 maja 2020 roku w późnych godzinach wieczornych zawarta została z Zamawiającym ugoda odnosząca się do kontynuacji przez Emitenta prac związanych z realizacją Kontraktu.
W oparciu o powyższe uzgodnienia termin realizacji wszystkich prac objętych Kontraktem został ustalony na czerwiec 2021 roku. Wartość wynagrodzenia wynikającego z robót budowlanych pozostałych do zrealizowania w ramach Kontraktu wynosi ok. 96 mln zł netto. Emitent wskazuje przy tym, iż uzgodnienie warunków kontynuacji prac w ramach Kontraktu zostało poprzedzone zapłatą przez Zamawiającego całości wskazanych w przywołanym raporcie bieżącym 9/2020, przeterminowanych, bezspornych zaległości płatniczych na realizowanych dla Zamawiającego kontraktach kolejowych.

Inne komunikaty