Trwa ładowanie...
bEiEzeER

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-06-22
ZUE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4,05
+1,23
2021-06-22
ZUE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku.
4,05
+1,23
2021-05-31
ZUE Informacja nt. współpracy z mBank S.A.
4,03
+0,25
2021-05-26
ZUE Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r.
4,20
-6,19
2021-05-26
ZUE Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4,20
-6,19
2021-05-25
ZUE QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,37
-3,89
2021-05-25
ZUE Opinia Rady Nadzorczej Spółki nt. rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020.
4,37
+0,69
2021-05-20
ZUE Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.
4,48
-0,89
2021-05-13
ZUE Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
4,52
-2,21
2021-05-10
ZUE Rekomendacja Zarządu ZUE S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2020.
4,74
-0,21
2021-03-25
ZUE Informacja nt. współpracy z UNIQA TU S.A.
4,86
+2,06
2021-03-22
ZUE Informacje nt. współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A.
4,90
+1,63
2021-03-12
ZUE Wstępne wyniki finansowe za rok 2020.
5,55
-0,90
2021-02-03
ZUE Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury.
4,14
+2,42
2021-01-28
ZUE Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego.
4,00
+9,50
2021-01-27
ZUE Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021.
4,34
-7,83
2020-12-17
ZUE Zawarcie aneksu do umowy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa.
3,46
-0,58
2020-12-11
ZUE Zawarcie umowy z Gminą Miasta Szczecin.
3,50
+2,29
2020-12-07
ZUE Aktualizacja informacji o zaskarżeniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego.
3,68
-0,54
2020-11-24
ZUE Informacja nt. współpracy z podwykonawcą.
3,48
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 35
  • Następna strona
bEiEzeFz