Trwa ładowanie...
bEgMYhmd

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów150 875290 594215 504230 095
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2875 4802 5572 548
Zysk (strata) brutto-5995 7432 5972 248
Zysk (strata) netto-7171 3321 9221 681
Przepływy netto-7 2885 044-1 74718 427
Przepływy netto z działalności operacyjnej-60518 985-10 03728 815
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-1 458-466-2 775-2 679
Przepływy netto z działalności finansowej-5 225-13 47511 065-7 709
Aktywa razem467 317524 973517 689499 202
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania313 422370 324365 042347 902
Zobowiązania długoterminowe48 98752 27650 00548 967
Zobowiązania krótkoterminowe264 086318 048315 037298 935
Kapitał własny153 777154 494152 647151 182
Kapitał zakładowy5 7585 7585 7585 758
Liczba akcji (tys. szt.)23 030,0823 030,0823 030,0823 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,686,716,636,57
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,030,060,080,07
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów901 358996 215832 725415 870
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 6207 870-77 8901 641
Zysk (strata) brutto10 0116 753-77 304895
Zysk (strata) netto4 2603 753-62 794310
Przepływy netto-6 897-51 343-36 05655 428
Przepływy netto z działalności operacyjnej16 314-53 530-22 18018 863
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-6 051-2 245-17 46734 717
Przepływy netto z działalności finansowej-17 1604 4323 5911 848
Aktywa razem524 973554 637629 562502 252
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania370 324404 196482 814292 833
Zobowiązania długoterminowe52 27653 31836 40225 472
Zobowiązania krótkoterminowe318 048350 878446 412267 361
Kapitał własny154 494150 291146 622209 510
Kapitał zakładowy5 7585 7585 7585 758
Liczba akcji (tys. szt.)23 030,0823 030,0823 030,0823 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,716,536,379,10
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,180,16-2,730,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEgMYhmL