Trwa ładowanie...

Notowania

VCP: strona spółki
11.05.2020, 13:39

VCP Informacja dotycząca zmiany struktury akcjonariatu Emitenta

Zarząd Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 04 maja 2020 r. o numerze 31/2020, w którym Spółka informowała o otrzymaniu zawiadomienia, przekazanym w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 1, o zbyciu 62.750 akcji Emitenta przez Pana Adama Osińskiego, niniejszym informuje, iż aktualna struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:
1. Akcjonariusz – Adam Osiński wraz z podmiotami zależnymi Liczba posiadanych akcji: 1 545 303 Udział w kapitale zakładowym: 28,05% Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 39,94% 2. Akcjonariusz – Michał Bernat Liczba posiadanych akcji: 1 550 304 Udział w kapitale zakładowym: 28,14% Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 23,49% 3. Akcjonariusz – Pozostali Liczba posiadanych akcji: 2 413 541 Udział w kapitale zakładowym: 43,81% Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 36,57%

Inne komunikaty