Trwa ładowanie...
bDBafqyd

Notowania

BIOGENED: strona spółki
12.05.2020, 16:11

BGD Przedterminowa spłata kredytu w rachunku bieżącym

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 12 maja 2020 r. dokonał przedterminowej spłaty na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kredytu w rachunku bieżącym wynikającego z umowy z dnia 26.01.2018 r. nr 11103/17/308/03 w kwocie 3.000.000,00 złotych, który był przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.
O zawarciu przedmiotowej umowy kredytu Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 116/2018. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bDBafqyL