Trwa ładowanie...

Notowania

PTWP: strona spółki
12.05.2020, 16:15

PTW Otrzymanie świadczeń z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników Emitenta

Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ("Emitent") informuje o otrzymaniu w dniu 11 maja 2020 r. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pierwszej transzy dofinasowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 93 134, 83 zł do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy oraz na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Emitenta. Emitent wnioskował o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w łącznej kwocie 279 404, 49 zł. za okres kwiecień – czerwiec 2020 r. Otrzymane dofinansowanie dotyczy wynagrodzeń za pierwszy z tych miesięcy. Zgodnie z umową o wypłatę świadczeń środki będą wypłacane w miesięcznych równych transzach, których ilość odpowiada ilości miesięcy wskazanych we wniosku o dofinansowanie.
Przyznanie ww. dofinansowania wynika z wystąpienia spadku przychodów Emitenta, w związku z wprowadzonym stanem epidemii wynikającym z rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, o którego wpływie na działalność Emitenta Zarząd informował w raporcie bieżącym ESPI nr 01/2020 z dnia 17 marca 2020 r.

Inne komunikaty