Trwa ładowanie...
bDBalqad

Notowania

BIOGENED: strona spółki
12.05.2020, 16:15

BGD Przedterminowa spłata kredytu obrotowego

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 12 maja 2020 r. dokonał przedterminowej spłaty na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie kredytu obrotowego wynikającego z umowy z dnia 5.07.2019 r. nr 12790/19/400/04 w kwocie 2.170.000,00 złotych, który był przeznaczony na finansowanie częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Emitenta.
O zawarciu przedmiotowej umowy kredytu Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 144/2019. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bDBalqaL