Trwa ładowanie...

Notowania

PANOVA: strona spółki
19.05.2020, 14:07

NVA Otrzymanie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach o oddaleniu wniosku o połączenie ze spółką P.A. NOVA Parki Handlowe Bis Sp. z o.o.

Zarząd P.A. NOVA S.A.(„Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18.05.2020 r. do siedziby Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach o oddaleniu wniosku Spółki o połączenie Emitenta ze spółką P.A. NOVA Parki Handlowe Bis sp. z o.o.
Na podstawie otrzymanego postanowienia Sąd nie wyraził zgody na dokonanie połączenia w trybie uproszczonym, o co wnioskował Emitent. Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w postanowieniu walne zgromadzenie Spółki musi podjąć uchwałę połączeniową, o której mowa w art. 506 §1 KSH. Spółka zamierza wprowadzić podjęcie takiej uchwały do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty