Trwa ładowanie...

Notowania

VOXEL: strona spółki
21.05.2020, 18:29

VOX Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. poz. 622) skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 25 czerwca 2020 roku zamiast w dniu 26 maja 2020 roku, tj. terminie, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 29 stycznia 2020 roku nr 4/2020. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty