Trwa ładowanie...

Notowania

ARCHICOM: strona spółki
22.05.2020, 17:06

ARH Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. informuje, że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku. Podany raportem bieżącym nr 3/2020 termin publikacji raportu został określony na dzień 26 maja 2020 r. Nowy termin publikacji to 29 maja 2020 r.
Wszystkie raporty okresowe umieszczane są na stronie internetowej Emitenta (www.archicom.pl) w zakładce Relacje inwestorskie. Podstawa prawna szczegółowa przekazania raportu: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty