Trwa ładowanie...

Notowania

SESCOM: strona spółki
22.05.2020, 21:57

SES Nabycie akcji własnych

Zarząd Sescom SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z dnia 16 marca 2020 r., upoważaniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki oraz Uchwały Zarządu z dnia 08.05.2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu skupu akcji własnych Spółki, w okresie 18-20 maja 2020 r. dokonał nabycia akcji Sescom SA. podczas sesji na rynku GPW.
Szczegółowe informacje dotyczące dokonanych transakcji: - rodzaj transakcji: nabycie akcji Sescom S.A. oznaczonych kodem ISIN PLSESCM00013, - łączna liczba nabytych akcji: 185 sztuk, - jednostkowa cena nominalna nabytych akcji: 1 PLN, - średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 19,40 PLN, - łączna cena nabycia akcji: 3 588,60 PLN, - liczba głosów na walnym zgromadzeniu Sescom SA przysługujących nabytym akcjom: 185 głosów, - udział nabytych akcji w kapitale zakładowym Sescom SA: 0,0088%, - udział nabytych akcji w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta: 0,0065%, - łączna liczba akcji własnych w posiadaniu Emitenta po rozliczeniu transakcji: 50 385 sztuk, - łączny udział akcji własnych Emitenta w kapitale zakładowym po rozliczeniu transakcji: 2,3993% - łączny udział akcji własnych Emitenta w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta po rozliczeniu transakcji: 1,7679%. Wykaz transakcji został dołączony do niniejszego raportu ESPI. O przystąpieniu do programu skupu akcji własnych oraz jego warunkach Spółka poinformowała w dniu 08.05.2020 raportem ESPI nr 13/2020. Podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

Załączniki

Inne komunikaty