Trwa ładowanie...
bDZglqDF

Notowania

SPARKVC: strona spółki
27.05.2020, 16:26

SPK Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Zarząd Spark VC S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w związku z pracami nad sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2019, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należność w kwocie 7,5 mln zł, co do której istnieje wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności. Powyższa decyzja podyktowana jest faktem, że mimo działań podejmowanych przez Zarząd Emitenta zmierzających do rozliczenia należności, w dalszym ciągu występuje ryzyko opóźnienia w spłacie lub ryzyko braku uregulowania należności. Dokonanie odpisu będzie miało istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta za rok obrotowy 2019. W przypadku uregulowania zobowiązania na rzecz Spółki, odpis aktualizujący zostanie odwrócony.
Dokonanie odpisu aktualizującego należności ma charakter księgowy, nie niesie za sobą żadnych przepływów gotówkowych ani innych gotówkowych konsekwencji finansowych dla Emitenta, nie wpływa również na bieżącą sytuację finansową Spółki, wobec czego jej działalność nie jest w chwili obecnej zagrożona.

Inne komunikaty

bDZglqEn