Trwa ładowanie...

Notowania

PKOBP: strona spółki
28.05.2020, 12:25

PKO Korekta wersji angielskiej Raportu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2020 roku

Raport nr 22/2020 – Korekta wersji angielskiej Raportu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2020 roku
Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że w opublikowanej 28 maja 2020 r. angielskiej wersji Raportu Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2020 roku („Raport”), na stronie tytułowej słowo „third” zastępuje się słowem „first”. Pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w Raporcie nie ulegają zmianie. W załączeniu Bank przekazuje skorygowaną językową wersję angielską Raportu.

Załączniki

Inne komunikaty