Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-11-09
PKO QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
42,36
0,00
2023-10-31
PKO Odstąpienie od realizacji procesu inwestycyjnego dotyczącego ewentualnego nabycia przez PKO Bank Polski S.A. pakietu akcji Banku Pocztowego S.A.
42,73
+1,85
2023-08-31
PKO Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Pana Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
38,06
-1,52
2023-08-24
PKO PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
37,02
0,00
2023-07-24
PKO Opinia UKNF dotycząca możliwości wypłaty przez PKO Bank Polski S.A. części zysku z kapitału rezerwowego
39,43
+0,66
2023-07-11
PKO Szacunek wpływu kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF na wyniki drugiego kwartału 2023 roku
36,73
+0,14
2023-06-28
PKO Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21 czerwca 2023 r.
35,62
+1,29
2023-06-22
PKO Koszty emisji trzyletnich uprzywilejowanych obligacji (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
35,97
+0,72
2023-06-21
PKO Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego S.A. zwołanym na 21 czerwca 2023 r.
35,97
+0,72
2023-06-21
PKO Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO Banku Polskiego S.A. 21 czerwca 2023 r.
35,97
+0,72
2023-05-23
PKO Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego S.A.
33,52
+0,66
2023-05-18
PKO QSr 1/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31,67
+1,77
2023-05-17
PKO Zawiadomienie o udziale Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów w PKO Banku Polskim S.A.
31,67
+1,77
2023-04-25
PKO Wpływ składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wyniki pierwszego kwartału 2023 r.
32,73
-1,89
2023-04-14
PKO Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi CHF ujęte w wynikach I kwartału 2023 roku
30,83
+1,49
2023-04-13
PKO Zmiany w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
30,00
+2,77
2023-04-12
PKO Rekomendacja Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. w zakresie podziału zysku za 2022 rok i pozostawienia niepodzielonego zysku z lat poprzednich zyskiem niepodzielonym
29,25
+2,56
2023-04-06
PKO Rezygnacja z kierowania pracami Zarządu PKO Banku Polskiego S.A.
28,67
+2,02
2023-03-24
PKO Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego oraz informacja o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.
27,40
-3,47
2023-03-17
PKO Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy za 2022 r.
27,20
+0,15
  • Poprzednia strona
  • z 75
  • Następna strona