Trwa ładowanie...
bETFAHdx
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody z tytułu odsetek2 654 0002 563 0002 480 0002 652 000
Przychody z tytułu prowizji1 469 0001 333 0001 279 0001 293 000
Wynik na działalności bankowej3 757 0003 716 0003 561 0003 656 000
Wynik na działalności operacyjnej1 951 0002 013 0001 734 0001 164 000
Zysk (strata) brutto1 697 0001 760 0001 477 000908 000
Zysk (strata) netto1 258 0001 236 0001 177 000627 000
Przepływy pieniężne netto1 304 000986 000-2 919 0003 665 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 285 0006 231 0006 607 0004 472 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-75 000-3 920 000-9 927 000-920 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 906 000-1 325 000401 000113 000
Aktywa razem403 521 000392 622 000384 253 000376 966 000
Zobowiązania wobec Banku Centralnego8 0008 00000
Zobowiązania wobec sektora finansowego7 750 0004 464 0002 302 0002 626 000
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego300 902 000295 881 000290 158 000284 623 000
Kapitał własny41 548 00041 075 00040 589 00039 924 000
Kapitał zakładowy1 250 0001 250 0001 250 0001 250 000
Współczynnik wypłacalności18,9718,8718,1018,18
Liczba akcji (tys. szt.)1 250 000,001 250 000,001 250 000,001 250 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)33,2432,8632,4731,94
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,010,990,940,50
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

202020192018
Przychody z tytułu odsetek11 801 00012 760 00011 594 000
Przychody z tytułu prowizji4 953 0004 130 0004 042 000
Wynik na działalności bankowej14 526 00014 133 00013 022 000
Wynik na działalności operacyjnej-657 0006 810 0005 991 000
Zysk (strata) brutto-1 696 0005 819 0005 078 000
Zysk (strata) netto-2 557 0004 031 0003 741 000
Przepływy pieniężne netto-8 980 000-11 845 0007 526 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej32 996 0005 127 00010 896 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-39 802 000-14 172 000-5 492 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 174 000-2 800 0002 122 000
Aktywa razem376 966 000324 255 000
Zobowiązania wobec Banku Centralnego007 000
Zobowiązania wobec sektora finansowego2 626 0002 885 0002 001 000
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego284 623 000258 199 000242 816 000
Kapitał własny39 924 00041 587 00039 111 000
Kapitał zakładowy1 250 0001 250 0001 250 000
Współczynnik wypłacalności18,1818,4218,88
Liczba akcji (tys. szt.)1 250 000,001 250 000,001 250 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)31,9433,2731,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-2,053,232,99
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bETFAHef