Trwa ładowanie...
bEKBHpsl
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody z tytułu odsetek2 563 0002 480 0002 652 0002 355 000
Przychody z tytułu prowizji1 333 0001 279 0001 293 0001 055 000
Wynik na działalności bankowej3 716 0003 561 0003 656 0003 128 000
Wynik na działalności operacyjnej2 013 0001 734 0001 164 0001 148 000
Zysk (strata) brutto1 760 0001 477 000908 000912 000
Zysk (strata) netto1 236 0001 177 000627 000612 000
Przepływy pieniężne netto986 000-2 919 0003 665 000-251 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 231 0006 607 0004 472 0001 891 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 920 000-9 927 000-920 000-1 859 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 325 000401 000113 000-283 000
Aktywa razem392 622 000384 253 000376 966 000346 287 000
Zobowiązania wobec Banku Centralnego8 000000
Zobowiązania wobec sektora finansowego4 464 0002 302 0002 626 0002 582 000
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego295 881 000290 158 000284 623 000280 959 000
Kapitał własny41 075 00040 589 00039 924 00043 273 000
Kapitał zakładowy1 250 0001 250 0001 250 0001 250 000
Współczynnik wypłacalności18,8718,1018,1821,55
Liczba akcji (tys. szt.)1 250 000,001 250 000,001 250 000,001 250 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)32,8632,4731,9434,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,990,940,500,49
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport

Raporty roczne

202020192018
Przychody z tytułu odsetek11 801 00012 760 00011 594 000
Przychody z tytułu prowizji4 953 0004 130 0004 042 000
Wynik na działalności bankowej14 526 00014 133 00013 022 000
Wynik na działalności operacyjnej-657 0006 810 0005 991 000
Zysk (strata) brutto-1 696 0005 819 0005 078 000
Zysk (strata) netto-2 557 0004 031 0003 741 000
Przepływy pieniężne netto-8 980 000-11 845 0007 526 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej32 996 0005 127 00010 896 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-39 802 000-14 172 000-5 492 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 174 000-2 800 0002 122 000
Aktywa razem376 966 000324 255 000
Zobowiązania wobec Banku Centralnego007 000
Zobowiązania wobec sektora finansowego2 626 0002 885 0002 001 000
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego284 623 000258 199 000242 816 000
Kapitał własny39 924 00041 587 00039 111 000
Kapitał zakładowy1 250 0001 250 0001 250 000
Współczynnik wypłacalności18,1818,4218,88
Liczba akcji (tys. szt.)1 250 000,001 250 000,001 250 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)31,9433,2731,29
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-2,053,232,99
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raport
bEKBHpsT