Trwa ładowanie...
bDJemjxh

Notowania

ARTERIA: strona spółki
28.05.2020, 16:33

ARR Uzasadnienie dotyczące zmiany terminu publikacji raportowych okresowych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie przesunięcia terminów publikacji okresowych tj. jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz kwartalnego raportu za I kwartał 2020 roku, Zarząd Arteria S.A. informuje, iż podjął wskazaną decyzję korzystając z uprawnień wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622). Należy podkreślić, iż decyzja dotycząca zmiany terminów publikacji raportów rocznych została podjęta po wcześniejszej konsultacji i we współpracy z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie.
Decyzja o zmianie terminów publikacji wynika przede wszystkim z rozwoju sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią koronawirusa COVID-19 i wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami i ograniczeniami administracyjnymi na terenie kraju, mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii oraz związaną z tym koniecznością zmiany procedur dotyczących ochrony zdrowia osób zaangażowanych w proces badania, w tym w szczególności podmiotów prowadzących operacje na terenie województwa śląskiego.

Inne komunikaty

bDJemjxP