Trwa ładowanie...

Notowania

MRC Rekomendacja Zarządu Emitenta dotycząca warunków upoważnienia do nabywania akcji własnych

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2020 i 18/2020 z dnia 7 maja 2020 r., w uzupełnieniu projektu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, Zarząd Emitenta podjął decyzję o zarekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych ze środków pochodzących z utworzonych z zysku kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego w łącznej kwocie 30.700.000 zł oraz ceny 54,00 zł (pięćdziesiąt cztery złote) jako maksymalnej ceny nabywania akcji własnych na podstawie upoważnienia wyrażonego w tej uchwale.

Inne komunikaty