Trwa ładowanie...

Notowania

MRC Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 3 czerwca 2020 r.:
1) Anabaza Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) – liczba przysługujących głosów: 10.482.714; procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 94,91%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 71,33%.

Inne komunikaty