Trwa ładowanie...
bDXQjrgB

Notowania

APE Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu Spółki

Zarząd APS Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 3 czerwca 2020 r. uchwałę, w której postanowiła odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń, przyjętej uchwałą nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2020 r., w zakresie premii dla Zarządu na zasadach wynikających z przyjętej Polityki Wynagrodzeń. Na skutek tego, do określenia wysokości premii przyznawanych Członkom Zarządu za 2019 rok stosować się będzie dotychczasowe dyskrecjonalne decyzje Rady Nadzorczej.
W treści uchwały wskazano, iż podejmowana jest ona przy uwzględnieniu długoterminowego interesu Spółki, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach, do których Spółka eksportuje urządzenia, w szczególności na terytorium Federacji Rosyjskiej, wobec problemów ze sprzedażą produktów, co negatywnie wpływa na sytuację finansową Spółki i generuje ryzyko zakłócenia jej funkcjonowania. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, na okres 3 miesięcy, przy czym okres jej obowiązywania może zostać przedłużony uchwałą Rady Nadzorczej na dalszy okres, w razie utrzymywania się faktycznego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej W związku z odstąpieniem od stosowania Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza postanowiła, że w wymienionym okresie, ustalanie zasad premiowania Zarządu Spółki odbywać się będzie w oparciu o bieżącą analizę sytuacji Spółki oraz zaangażowania i wkładu poszczególnych członków Zarządu w realizację rozwoju Grupy Kapitałowej APS Energia.

Inne komunikaty

bDXQjrhj