Trwa ładowanie...

Notowania

URSUS: strona spółki
5.06.2020, 23:39

URS Zmiana terminów publikacji raportów okresowych za rok 2019 oraz I kwartał 2020 r.

Zarząd URSUS S.A. [Emitent, Spółka] w restrukturyzacji informuje o podjęciu decyzji w sprawie zmiany terminów publikacji raportów okresowych za rok 2019 oraz I kwartał 2020 r.
Zgodnie z deklaracją zawartą w raporcie bieżącym nr 40/2020 z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia daty publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019 r. przekazanie do publicznej wiadomości przedmiotowych raportów miało nastąpić w dniu 10 czerwca 2020 r. Nowy termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2019 został wyznaczony na dzień 26 czerwca 2020 roku. Zgodnie z deklaracją zawartą w raporcie bieżącym nr 42/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ustalenia daty publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r. przekazanie do publicznej wiadomości przedmiotowego raportu miało nastąpić w dniu 22 czerwca 2020 r. Nowy termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku został wyznaczony na dzień 22 lipca 2020 roku. Na podjęcie przedmiotowej decyzji wpływ miały w szczególności następujące czynniki: - zmiany personalne, na niektórych kluczowych stanowiskach kierowniczych, jakie miały miejsce w I półroczu 2020 r., w tym zmiany w obrębie Zarządu Spółki i w dziale finansowym, - intensyfikacja prac nad aktualizowanym planem restrukturyzacyjnym, o których to pracach Emitent informował raportem bieżącym 39/2020 z dnia 22 maja 2020 r., - koncentracja Zarządu Spółki nad wypracowaniem i zawarciem układu z wierzycielami oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w funkcjonowaniu Spółki, będących elementem, który zapewni jej stabilne funkcjonowanie w przyszłości, - ograniczenia w zakresie przemieszczania się, dostępu do pomieszczeń, dokumentacji oraz prac w zespołach, wynikające z pandemii COVID-19. Jednocześnie Spółka przypomina oraz informuje, że: wstępne wyniki finansowe Emitent opublikował raportem bieżącym nr 43/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., prace nad sprawozdaniami finansowymi za rok 2019 oraz innymi elementami raportów rocznych są zaawansowane, w związku z czym wskazane powyżej terminy publikacji raportów okresowych Zarząd Spółki ocenia jako niezagrożone.

Inne komunikaty