Trwa ładowanie...

Notowania

BIOGENED: strona spółki
16.06.2020, 13:23

BGD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 16.06.2020

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 16.06.2020 roku.
1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie - posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 36,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 69,16% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 16.06.2020 r. 2. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema. Malta - posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 16,28% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 30,50% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 16.06.2020 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-16
BGD Terminowa wypłata dywidendy
10,00
0,00
2020-11-10
BGD Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
10,40
+2,88
2020-10-22
BGD Potwierdzenie zawarcia umowy o zarządzanie PPK
12,50
0,00
2020-10-20
BGD Zawarcie umowy o zarządzanie PPK
12,50
0,00
2020-09-30
BGD Zawarcie umowy z pośrednikiem rejestracyjnym
12,60
-2,38
2020-06-16
BGD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 16.06.2020
13,00
0,00
2020-05-28
BGD Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD0920
13,20
0,00
2020-05-20
BGD Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 16.06.2020 r.
14,00
0,00
2020-05-19
BGD Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
14,70
-4,76
2020-05-19
BGD Zawarcie umowy z animatorem rynku
14,70
-4,76