Trwa ładowanie...
bECxcWjp
Notowania
BIOGENED: strona spółki
16.06.2020, 13:23

BGD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 16.06.2020

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 16.06.2020 roku.
1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie - posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 36,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,93% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 69,16% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 16.06.2020 r. 2. BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema. Malta - posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 16,28% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 30,50% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 16.06.2020 r.

Inne komunikaty

bECxcWjX