Trwa ładowanie...
bDUEKubV

Notowania

PYLON: strona spółki
16.06.2020, 16:27

PYL Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 08.07.2020

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki publiczne oraz emitentów akcji wprowadzonych do ASO organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - NewConnect – w związku z faktem, iż zgodnie z oświadczeniem biegłego rewidenta opinia odnośnie badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019, zostanie wydana nie wcześniej niż z końcem miesiąca, odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 08.07.2020 roku, które miało rozpocząć się o godzinie 9:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej we Wrześni prowadzonej przez notariusza Kazimierza Karciarza, przy ul. Jana Pawła II lok 32.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż wraz publikacją raportu rocznego zostanie opublikowane ponownie ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem nowego terminu.

Inne komunikaty

bDUEKucD