Trwa ładowanie...

Notowania

MERCATOR: strona spółki
17.06.2020, 19:23

MRC Nabycie akcji własnych

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2020 r. Emitent nabył w celu umorzenia 196.635 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Nabycie akcji nastąpiło po cenie jednostkowej 54,00 zł za akcję, w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical S.A., o którym Emitent informował w raportach bieżących nr 23/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. oraz 26/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych.
Nabyte akcje własne stanowią ogółem 1,86% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniają do 196.635 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 1,34% w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta.

Inne komunikaty