Trwa ładowanie...
bEhgXJhN

Notowania

BPX: strona spółki
18.06.2020, 16:03

BPX Uaktualnione stanowisko Emitenta wobec obecnej sytuacji finansowej w związku z epidemią koronawirusa COVID-19

W uzupełnieniu do informacji przekazanych raportem ESPI z dnia 26 maja 2020 roku, Zarząd BPX S.A. informuje, że kryzys związany z COVID-19 wpłynie z dużą dozą prawdopodobieństwa negatywnie na wyniki sprzedażowe w 2020 roku, począwszy od kwietnia bieżącego roku, gdzie sprzedaż spadła o 68% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
W perspektywie najbliższych miesięcy sprzedaż Emitenta będzie pod silnym wpływem sytuacji u jego kluczowych globalnych klientów. W ostatnim czasie większość z nich odwołała możliwość fizycznych spotkań, co znacząco utrudnia pozyskiwanie nowych projektów wdrożeniowych. Dodatkowo cześć z nich wstrzymała na czas nieokreślony wybrane projekty zaplanowane, a jeszcze nie rozpoczęte. Ostateczna wielkość spadku poziomu sprzedaży będzie uzależniona od okresu wstrzymania zaplanowanych i nowych projektów IT przez klientów. Jednocześnie, Zarząd pragnie zwrócić uwagę, że oszacowanie dokładnej wielkości spadku sprzedaży jest utrudnione, o ile nie niemożliwe, ze względu na wielowymiarowy czynnika ryzyka jakim jest pandemia COVID-19. Zarząd pragnie jednocześnie zwrócić uwagę, że na dzień niniejszego raportu, sytuacja finansowa Grupy jest stabilna. W ramach kluczowych działań podejmowane przez Zarząd są akcje mające na celu utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia na niezmienionym poziomie mimo spadku przychodów. Pomocna w tym jest otrzymana subwencja w ramach „Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm w wysokości 3.500.000 złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., a także założone wcześniej rezerwy na rzecz walki ze skutkami pandemii COVID-19. Zarząd BPX S.A wskazuje, że powyższa ocena została dokonana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu, przy czym faktyczny wpływ skutków COVID-19 na działalność Grupy i jej przyszłe wyniki jest niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony BPX S.A..

Inne komunikaty

bEhgXJiv