Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
22.06.2020, 22:24

GPW Powołanie członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na nową kadencję

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało w skład Rady Giełdy na nową kadencję rozpoczynającą się dnia 23 czerwca 2020 r.:
• pana Filipa Paszke, • pana Michała Bałabanowa, • pana Dominika Kaczmarskiego, • pana Janusza Krawczyka • pana Adama Szyszkę, • pana Jakuba Modrzejewskiego, • pana Eugeniusza Szumiejkę. W załączeniu Spółka przekazuje CV nowo powołanych Członków Rady Giełdy. Zgodnie z oświadczeniami przekazanym przez panów: Filipa Paszke, Michała Bałabanowa, Dominika Kaczmarskiego, Janusza Krawczyka oraz Jakuba Modrzejewskiego, nie prowadzą oni w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Rady Giełdy, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Informacje wymagane prawem o powołanych Członkach Rady Giełdy (Adam Szyszka oraz Eugeniusz Szumiejko), Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty