Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
22.06.2020, 22:36

GPW Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2020 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) przedstawia w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW w dniu 22 czerwca 2020 roku.
Jednocześnie GPW przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 22 czerwca 2020 r. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty