Trwa ładowanie...

Notowania

TBULL: strona spółki
29.06.2020, 20:21

TBL Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd T-Bull S.A. („Spółka”, Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r., na podstawie § 16 ust. 8 statutu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta powołała do swojego składu Panią Zuzannę Szymańską (dokooptowanie). Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.
W załączeniu Emitent przekazuje informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty