Trwa ładowanie...

Notowania

ARTGAMES: strona spółki
30.06.2020, 15:46

ARG Aktualizacja planu premier gier Spółki

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. podjął decyzję o aktualizacji planu premier przekazanego w treści raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 25 marca 2020 r. Aktualizacja planu premier związana jest z faktem zmiany prawdopodobnych terminów wydania poszczególnych projektów Spółki.
Po aktualizacji plan premier Spółki na okres III kw. 2020 r. - IV kw. 2020 r. przedstawia się następująco: 1. Alchemist Simulator (PC) - Q3 2020 2. Toolboy (PC) - Q3 2020, 3. Toolboy (Nintendo Switch) - Q3 2020, 4. SpyHack: Episode 1 (PC) - Q3/Q4 2020, 5. Infernal Radiation (PC) – Q3/Q4 2020 (Early Access), 6. Alchemist Simulator (Nintendo Switch, PS4, XOne) - Q3/Q4 2020, 7. The Worst Day Ever (PC) - Q3/Q4 2020, 8. SpyHack: Episode 1 (Nintendo Switch) - Q3/Q4 2020, 9. Infernal Radiation (Nintendo Switch) - Q4 2020, 10. The Worst Day Ever (Nintendo Switch) - Q4 2020, 11. When I Was Young (Nintendo Switch) - Q4 2020, 12. WW2: Bunker Simulator (PC) - Q4 2020. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że plan premier został upubliczniony na stronie internetowej Emitenta tj. www.art-games.com/plan-premier/ przy czym ma on charakter orientacyjny i może ulegać zmianie. Na ostateczny termin wydania gry wpływa m.in.: otoczenie rynkowe, procesy certyfikacji, wyprzedaże na platformach sprzedażowych oraz premiery gier konkurencyjnych. Poszczególne terminy wydania gier są ustalane po analizie sytuacji rynkowej. Plan premier będzie aktualizowany przynajmniej raz na kwartał, tj. najpóźniej do 15 dnia rozpoczynającego się kwartału przy czym Emitent może aktualizować harmonogram częściej ze względu na szybsze decyzje dotyczące wydania poszczególnej gry. Ponadto, może nie zawierać wszystkich planowanych do wydania przez Emitenta gier, tj. m.in. nie będzie zawierać gier, które z uwagi na łączące Emitenta z podmiotami trzecimi umowy nie mogą być ujawnione w danym momencie. O szczegółowych terminach premier gier Emitent będzie informować w formie osobnych raportów bieżących ESPI. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty