Trwa ładowanie...
bDJgdEeZ

Notowania

ENTER: strona spółki
2.07.2020, 15:40

ENT Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2019

Zarząd spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 lipca 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w zakresie rekomendacji podziału zysku netto w kwocie 25.887.458 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) za rok obrotowy 2019 w następujący sposób:
1)całą kwotę tj. 25.887.458 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy, 2)odstąpić od wypłaty dywidendy. Z uwagi na stan epidemii COVID – 19, który spowodował poważną niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, Zarząd wskazał, że celowe jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej Spółki w bieżącym roku. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych wniosek Zarządu został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która pozytywnie go zaopiniowała. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty

bDJgdEfH