Trwa ładowanie...

Notowania

DINOPL: strona spółki
3.07.2020, 10:52

DNP Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dino Polska S.A. w dniu 02 lipca 2020 r.

Zarząd Dino Polska S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 02 lipca 2020 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty