Trwa ładowanie...

Notowania

TRR Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI 4/2020 w sprawie: Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Jaworznie, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych w raporcie bieżącym ESPI 4/2020 z dnia
1 lipca 2020 roku zawiadomił o zwołaniu na dzień 27 lipca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i. W uzupełnieniu do w/w raportu, Zarząd („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej projekt polityki wynagrodzeń Spółki Termo-Rex SA, który będzie przedmiotem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2020 roku. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty