Trwa ładowanie...
bDJxdkbp

Notowania

ENTER: strona spółki
10.07.2020, 17:08

ENT Przesunięcie terminu przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.) informuje o zmianie terminów na opublikowanie przez Emitenta raportów okresowych pierwotnie podanych w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku, w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 13 maja 2020 roku oraz raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 27 maja 2020 roku.
W tym celu Zarząd Emitenta podaje nowe terminy publikacji wskazanych poniżej raportów okresowych: I.Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku – zaplanowana na 15 lipca 2020 r. zostaje przesunięta na dzień 31 lipca 2020 roku. Pozostałe przyszłe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian. Podstawa prawna szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty

bDJxdkbX