Trwa ładowanie...

Notowania

CLC Otrzymanie wypowiedzenia umowy zawartej z Unisun Energy BV

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 16 lipca 2020 r. otrzymał wypowiedzenie umowy joint venture (dalej: Umowa) z Unisun Energy BV (dalej: Unisun; por. ESPI nr 8/2020 z dn. 01.04.2020 r. oraz 8/2020 KOR z dn. 02.04.2020 r.). Wypowiedzenie zostało uzasadnione tym, że Strony Umowy nie wynegocjowały oraz nie zawarły w terminie umów, których zawarcie było przewidziane Umową. Dodatkowo Unisun twierdzi, że nie zostało zabezpieczone w terminie finansowanie, z czym Zarząd się nie zgadza, ponieważ informacje o zabezpieczeniu finansowania były przekazywane na bieżąco do Unisun w trakcie realizacji Umowy i nie były kwestionowane.
Zarząd zaznacza, iż niniejsze wypowiedzenie będzie podlegało analizie prawnej. Jednocześnie Zarząd informuje, że w okresie przed otrzymaniem wypowiedzenia, wypełniając postanowienia Umowy złożył Unisun propozycję zakupu projektów, których dotyczy Umowa i prowadzone są aktualnie negocjacje w tej sprawie. Zarząd przypomina, iż Umowa ta dotyczy prowadzenia przedsięwzięcia polegającego na wspólnej budowie portfela farm fotowoltaicznych z wygraną aukcją OZE o wolumenie 66 MW. Zgodnie z Umową Spółka odpowiada za zapewnienie finansowania pomostowego budowy farm fotowoltaicznych oraz generalne wykonawstwo. Kolejne zaplanowane działania skupiały się na podpisaniu kontraktu EPC na budowę farm fotowoltaicznych pomiędzy Spółką i podmiotami celowymi oraz podpisaniu umów pożyczek na udzielenie finansowania pomostowego tym podmiotom. O podejmowaniu dalszych czynności, Spółka będzie informować w trybie przewidzianym przepisami prawa.

Inne komunikaty