Trwa ładowanie...

Notowania

URSUS: strona spółki
17.07.2020, 20:23

URS Informacja nt. wstępnych danych finansowych URSUS S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2020 r.

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 17 lipca 2020 roku procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania śródrocznego raportu okresowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych danych finansowych za ww. okres.
Mając na uwadze, iż w trakcie I kwartału 2020 roku miały miejsce sprzedaż Dywizji w Opalenicy jak również połączenie Spółki z jednostką zależną URSUS BUS S.A. poza informacjami nt. wstępnych wyników finansowych Emitent prezentuje również podstawowe dane bilansowe Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej na koniec I kwartału 2020 roku. Wskazane w załączeniu poziomy przychodów oraz straty netto w I kwartale 2020 r. wynikały m.in. poniższych czynników: - aktualnej sytuacji w branży wpływającej na systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym ciągników jak i maszyn rolniczych; - sprzedaży w lutym 2020 roku prowadzącej działalność operacyjną Dywizji w Opalenicy; - utrzymywanie się niesatysfakcjonującej sytuacji płynnościowej Spółki wynikające z istotnych ograniczeń w zakresie możliwości zaciągania zewnętrznego finansowania w bankach i innych instytucjach oraz konieczność dokonywania zakupów od dostawców po przedpłaceniu za towar. Emitent wskazuje, iż zaprezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe za I kwartał 2020 roku zostaną zawarte raporcie za I kwartał 2020 roku, którego publikacja przewidziana jest na dzień 22 lipca 2020 roku.

Załączniki

Inne komunikaty