Trwa ładowanie...
bDHZJFYR

Notowania

ITL Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce InteliWise S.A.

Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, występującej jako organ zarządzanego przez TFI funduszu inwestycyjnego GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie pod nr RFI 1395 (dalej jako „Fundusz”), będącego akcjonariuszem Emitenta o zmniejszeniu się jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez Funduszu.
Szczegółowa treść zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDHZJFZz