Trwa ładowanie...

Notowania

LETUS: strona spółki
24.07.2020, 18:03

LET Zawiadomienie o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Letus Capital S.A. powyżej progu 5%

Zarząd Letus Capital S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 lipca 2020 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od SoftBlue S.A..

Załączniki

Inne komunikaty