Trwa ładowanie...

Notowania

TERMOREX: strona spółki
27.07.2020, 12:56

TRR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 lipca 2020 roku:
Jawel - Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 50.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych z których przysługiwało 100.000.000 głosów, co stanowiło 100,0% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2020 r. W dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia całkowita liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosiła 163.500.000 głosów. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu brali udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 100.000.000 głosów tj. 61,16 % ogólnej liczby głosów w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Inne komunikaty