Trwa ładowanie...
bDXHhDqt

Notowania

GTC: strona spółki
31.07.2020, 15:59

GTC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 395 oraz art. 399 par. 1, w związku z art. 402 ze zn. 1 i art. 402 ze zn. 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 27 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00 (czasu warszawskiego – UTC+2) w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1H, Hotel Renaissance Warsaw Airport, sala balowa.
Pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał znajdują się w załączonych dokumentach. Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 punkt 1 oraz 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

bDXHhDrb