Trwa ładowanie...

Notowania

WORKSERV: strona spółki
31.07.2020, 19:23

WSE Zawarcie przez Emitenta aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej

Zarząd Work Service S.A. („Emitent” lub „Spółka”) – w nawiązaniu do raportów bieżących: (i) nr 12/2020 oraz 12/2020 K w sprawie zawarcia ze spółką pod firmą Gi International S.R.L. z siedzibą w Mediolanie, Republika Włoska, będącą własnością Gi Group SpA („Inwestor”), umowy inwestycyjnej z dnia 13 lutego 2020 roku („Umowa Inwestycyjna”), określającej m.in. warunki oraz zasady udzielenia Spółce finansowania przez Inwestora dla celów przeprowadzenia restrukturyzacji istniejącego zadłużenia Spółki wobec banków oraz sfinansowania bieżącej działalności grupy kapitałowej Spółki, oraz (ii) nr 40/2020 w sprawie zawarcia przez Emitenta aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej oraz wydłużenia terminu na wypłatę finansowania pomostowego - informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent oraz Inwestor zawarli aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej, na mocy którego termin końcowy ziszczenia się wszystkich Warunków Zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej (wskazanych przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 12/2020 oraz 12/2020 K) oraz termin końcowy przeprowadzenia zamknięcia transakcji z Inwestorem został przedłużony do dnia 14 sierpnia 2020 roku.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Inne komunikaty