Trwa ładowanie...

Notowania

NEUCA: strona spółki
31.07.2020, 21:08

NEU Dopuszczenie akcji do obrotu

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż uchwałą nr 564 / 2020 z dnia 30 lipca 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 4 sierpnia 2020 r. 77.500 (siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 sierpnia 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTRFRM00018".
Zgodnie z oświadczeniem nr 677/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zarejestrowanie powyższych akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-07-31
NEU Dopuszczenie akcji do obrotu
518,00
0,00
2020-06-19
NEU Zmiana kapitału zakładowego
497,00
-0,20
2020-06-09
NEU Rejestracja obniżenia kapitału
501,00
-0,60
2020-06-09
NEU Jednolity tekst statutu
501,00
-0,60
2020-06-05
NEU Transakcja na akcjach
508,00
+0,98
2020-05-25
NEU Transakcja na akcjach
518,00
+4,05
2020-05-15
NEU Program skupu akcji własnych
500,00
+3,20
2020-05-14
NEU QSr 1/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
490,00
0,00
2020-05-08
NEU Informacja o zasadach wypłaty dywidendy
482,00
0,00
2020-05-06
NEU Wykaz akcjonariuszy
479,00
+1,15