Trwa ładowanie...

Notowania

FASTFIN: strona spółki
31.07.2020, 22:57

FFI Informacja akcjonariusza w oparciu o art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Zarządca Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 31 lipca 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Jacka Krzemińskiego pismo zawierające informacje określone w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), dotyczące zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje przekazane Emitentowi w tym piśmie datowanym na dzień 31 lipca 2020 r. Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty