Trwa ładowanie...

Notowania

CZK Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zarząd Ciasteczka z Krakowa S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 03 sierpnia 2020 roku, działając na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2020 r., zawarł umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych służących do produkcji wyrobów ciastkarskich, w tym aktywów trwałych i obrotowych (dalej: „ZCP”). Na podstawie zawartej umowy na stronę kupującą przeszedł również zakład pracy zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy, umowy dotyczące ZCP oraz nastąpiło przejęcie obowiązku spłaty wszystkich zobowiązań związanych z działalnością ZCP. Podmiot przejmujący ZCP będzie kontynuował działalność pod firmą Ciasteczka z Krakowa Sp. z o.o. Cena sprzedaży ZCP została ustalona przez strony umowy na kwotę 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
Podstawa Prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty